Freemax MESH PRO Coil'sFreemax MESH PRO Coil's
  • Quad Mesh - 0.15ohm  KA1 3pcs/pack
  • Double Mesh - 0.2ohm  KA1 3pcs/pack
  • Single Mesh - 0.12ohm SS316L 3pcs/pack
  • Single Mesh - 0.15ohm KA1 3pcs/pack
  • Triple Mesh - 0.15ohm  KA1 3pcs/pack